Kontakt

biuro:
malgorzata.woytas@gmail.com
kom.: 506 114 469

Marek Gogacz:
gogacz@yahoo.com
kom.: 502 114 898

Tomasz Wójcicki
kom.: 504 190 494

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie