Kontakt

biuro:
malgorzata.woytas@gmail.com
kom.: 506 114 469

Marek Gogacz:
gogacz@yahoo.com
kom.: 502 114 898

Tomasz Wójcicki
kom.: 504 190 494

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie         Prezydent Miasta Lublina