Organizacja Zawodów

Koordynator zawodów

prof. Jan Kotarski


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marek Gogacz (email: gogacz@yahoo.com)
Tomasz Wójcicki


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Tomasz Adamczyk
Piotr Olcha
Paweł Polak
Marcin Szymański
Zbigniew Twaróg

Komitet Honorowy

Medycy

prof. Krzysztof Drews
prof. Antoni Dziatkowiak
prof. Jerzy Jakowicki
prof. Marian Szamatowicz
prof. Wiesław Szymański


Dyrekcja Lasów Państwowych

mgr Jerzy Sądel


patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie         Prezydent Miasta Lublina