Plan zawodów - 19.06.2022r

Zawody odbędą się w czwórboju śrutowym, według obecnie obowiązujących zasad strzelectwa myśliwskiego w PZŁ (skeet /krąg/ - 20 rzutków, trap /oś/ - 20 rzutków, MOP /myśliwska oś praktyczna/ - 20 rzutków, przeloty - 10 rzutków). Łącznie do zdobycia 70 pkt. Amunicja śrutowa wymagana na osiach strzeleckich to skeet i trap.

Szczegółowy plan zawodów:

9:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
9:30 Podział uczestników na grupy
10:00 Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich
15:00-16:00 Podsumowanie wyników, rozdanie nagród i uroczyste zakończenie

Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe znaczki i dyplomy. Zawodnicy klasyfikowani będą w kategoriach profesorskiej, powszechnej i mistrzowskiej. Dla laureatów nagrody rzeczowe i puchary.

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed zawodami z regulaminem zawodów i regulaminem strzelnicy. Regulaminy dostępne są na terenie obiektu w gablocie informacyjnej.

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie