Spotkanie połączone ze szkoleniem z bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy

Integracyjne spotkanie towarzyskie dla uczestników zawodów odbędzie się w dniu 23 czerwca (sobota) 2018r. w przeddzień zawodów. Dokładną lokalizację podamy już wkrótce.

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie         Prezydent Miasta Lublina