Posiłki

W dniu zawodów do dyspozycji uczestników znajduje się bufet z gorącymi posiłkami i napojami w namiocie cateringowym na strzelnicy w Puławach. Szczegółowe informacje w Biurze Organizacyjnym Zawodów.

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie