Wystawa firm sponsorujących

Zawodom towarzyszyć będzie wystawa firm sponsorujących.

Pol-Skone

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie