Zakwaterowanie

Podajemy kontakt do kilku wybranych hoteli w Puławach, w których uczestnicy zawodów strzeleckich mogą rezerwować noclegi:

- Hostel PTTK "Pod Żaglami" ul. Rybacka 6, Puławy - www.pulawy.pttk.pl, tel.: 81 887 40 49.
- Hotel "Prima"*** Puławy, ul. Partyzantów 44, tel/fax: 81 886 38 24/ 81 886-46-15
- Hotel "IUNG" *** Puławy, ul. Królewska 17, tel: 81 887-73-06
- Hotel "Izabella"** Puławy, ul. Lubelska 1, tel: 81 886-30-41

patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie