Karta zgłoszeniowa

Nowy formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony przed zawodami w 2019r.patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie         Prezydent Miasta Lublina