Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko

adres:

numer telefonu:

adres e-mail:

Izba lekarska

Numer pozwolenia na broń

Numer legitymacji PZŁ:

Kategoria:

udział w zawodach (120 zł)

-----------------------------------------

suma opłat:

Kwotę w powyższej wysokości prosimy przelać na konto firmy Medis sp. z o.o., ul. Wolska 11, Lublin; nr.:
86 2490 0005 0000 4520 9142 1747
w tytule przelewu wpisując "zawody"

 patronat zawodów: Lubelska Izba Lekarska  Zarz±d Okręgowy PZŁ w Lublinie     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie